Logga in

Bee-Wellness spray, 150 ml i gruppen Bi hos bokashi.se (712-101)
Bee-Wellness spray, 150 ml

Bee-Wellness spray, 150 ml

Bee-wellness® är en sprayprodukt specifikt framtagen för bin och baseras på EM® (effektiva mikroorganismer). Lösningen innehåller en blandning av goda mjölksyrebakterier, svampar och jäst, den är 100% naturlig och innehåller inga kemiska komponenter. Ett utmärkt alternativ för biologisk odling.
1-2 arbetsdagar
Artnr: 712-101
125 kr

  Förbättra mikroklimatet i bikuporna och stärk binas immunförsvar.

  I dagens skötsel av jordbruk, trädgårdar och odlingar förekommer det alldeles för lite mikroorganismer. Detta beror på de hårda besprutningar som sker med starka kemikalier som utrotar mikrolivet. Med EM:s stödjande mikroorganismer främjar Bee-wellness mikroklimatet i bikupan och håller bin friska. Det stödjer resistens mot varroakvalster, påskyndar nedbrytningen av bekämpningsmedel och har en positiv effekt på vitaliteten i bipopulationen. Genom att behandla bikupan med Bee-wellness tillför du goda och effektiva mikroorganismer till ditt bisamhälle och dess närmiljö.

  Bakom utvecklingen av produkten finns ett stort antal forskningsrapporter som undersökt fördelarna med att öka immunförsvaret hos bin med hjälp av mikroorganismer. Dessa stödjer att EM® ger ett naturligt alternativ i sjukdomsförebyggande vård för bin.

  Vitaliteten
  Bee-wellness tillför goda bakterier och svampar till biet och dess miljö vilket skapar motståndskraft mot negativa bakterier och svampar. Genom att veckovis spraya direkt på bina och på landningsbrädan tar bina även med sig de effektiva mikroorganismerna tillbaka till naturen och dess närliggande miljö. På så vis kan du som biodlare vara med och hjälpa till att stödja miljön och göra den mer livskraftig igen.

  Varroa
  BeeWellness bekämpar inte Varroakvalster, det bidrar till en sund balans på mikroklimatet i bikupan och stärker därmed motståndskraften hos bina. 

  • Mikroklimat i bikupan
   Kemikalier används ofta för att bekämpa Varroakvalster vilket påverkar och försvagar mikroklimatet i bikupan. Vid rengöring eller behandling med kemikalier avlägsnas inte bara patogener utan också goda och viktiga mikroorganismer. Detta gör att negativa bakterier kan etablera sig ostört. Genom att tillföra goda bakterier säkerställer du att den naturliga balansen återställs omedelbart och att det finns en motvikt mot de negativa bakterierna och svamparna. På sikt återställs mikroklimatet efter åratal av kemiska behandlingar.
  • Det drabbade biet
   När ett bi drabbas av Varroakvalstret får det flera perforeringar i sin rustning. På dessa platser är biet mer mottagligt för sjukdomar. När du tillför Bee-wellness tillför du positiva bakterier till själva biet och därför också runt dessa perforeringar. Detta skapar en sjukdomsdämpande effekt.

  Rengöring
  Behandla material och bikupan med Bee-wellness för att säkerställ att goda bakterier utgör en naturlig motsvarighet till de negativa bakterierna och svampar som växer under det fuktiga klimatet på hösten. Vi rekommenderar också att du använder Bee-wellness i början av varje säsong samt under säsongen inför etablering av ny och gammal utrustning.


  ANVÄNDNING

  • Varroa: spraya bikupa och bin efter varje kemisk och syntetisk behandling.
  • Rengöring: spraya bikupa, matare, foder, golv och tak inför etablering av gamla och nya bikupor/material.
  • Veckovis: Spraya landningsbrädan, mataren och sockret.
  • Vid kontroll av bisamhället: Spraya för att lugna och minska stressen hos dina bin.

  DOSERING
  Bee-wellness är flytande och finns i 150ml aerosol-flaska och 1L sprayflaska. 

  Spraya veckovis direkt på bina och på landningsbrädan.

  150ml aerosol-sprayflaskan är drivgasfri och producerar samma mängd spray oavsett hur sprayflaskan hålls, detta gör den mycket användbar för behandling av bikupa.

  INNEHÅLL
  MjölksyrebakterierLactobacillus plantarum, Lactobacillus casei.

  JästsvampenSaccharomyecs cerevisiae

  Under fermentationen producerar EM konsortiet ett stort antal bioaktiva ämnen som stimulerar tillväxt: antioxidanter, enzymer, vitaminer, aminosyror, organiska syror etc. Dessa substanser finns i aktiverad EM1.


  FÖRVARING

  Förvaras i rumstemperatur.

  Får INTE utsättas för mycket solljus då mikroorganismerna i lösningen dör vid höga temperaturer och produkten förlorar sina egenskaper.


  VETENSKAP

  Läs gärna dessa forskningsrapporter om bin och EM:
  http://www.effectivemicro-organisms.co.uk/apiculture/research

  EM-Teknologin utvecklades för mer än 30 år sedan och strävar efter att nå mer hållbara lösningar genom forskning kring mikroorganismer och deras roll i vårt ekosystem. Alla EM-mikrober härrör från naturen och är inte genmanipulerade.  

  Bakom utvecklingen av produkten finns ett stort antal forskningsrapporter som har undersökt fördelarna med att öka immunförsvaret hos bin med hjälp av mikroorganismer. EM ger ett naturligt alternativ i sjukdomsförebyggande vård för biodlare. 


  LÄS MER

  Article from EM Journal, Strong bees with EM

  Fallstudie med EM i biodling, EM Pilot Test in Honeybee Colonies