Logga in

Bi

Förbättra mikroklimatet i bikuporna och stärk binas immunförsvar.
Bee-wellness® är en sprayprodukt specifikt framtagen för bin och baseras på EM (effektiva mikroorganismer). Lösningen innehåller en blandning av goda mjölksyrebakterier, svampar och jäst, den är 100% naturlig och innehåller inga kemiska komponenter. Ett utmärkt alternativ för biologisk odling.

I dagens skötsel av jordbruk, trädgårdar och odlingar förekommer det alldeles för lite mikroorganismer. Detta beror på de hårda besprutningar som sker med starka kemikalier som utrotar mikrolivet. Med EM:s stödjande mikroorganismer främjar Bee-wellness mikroklimatet i bikupan och håller bin friska. Det stödjer resistens mot varroakvalster, påskyndar nedbrytningen av bekämpningsmedel och har en positiv effekt på vitaliteten i bipopulationen. Genom att behandla bikupan med Bee-wellness tillför du goda och effektiva mikroorganismer till ditt bisamhälle och dess närmiljö.

Bakom utvecklingen av produkten finns ett stort antal forskningsrapporter som undersökt fördelarna med att öka immunförsvaret hos bin med hjälp av mikroorganismer. Dessa stödjer att EM® ger ett naturligt alternativ i sjukdomsförebyggande vård för bin.

Vitaliteten
Bee-wellness tillför goda bakterier och svampar till biet och dess miljö vilket skapar motståndskraft mot negativa bakterier och svampar. Genom att veckovis spraya direkt på bina och på landningsbrädan tar bina även med sig de effektiva mikroorganismerna tillbaka till naturen och dess närliggande miljö. På så vis kan du som biodlare vara med och hjälpa till att stödja miljön och göra den mer livskraftig igen.

Varroa
BeeWellness bekämpar inte Varroakvalster, det bidrar till en sund balans på mikroklimatet i bikupan och stärker därmed motståndskraften hos bina. 

  • Mikroklimat i bikupan
    Kemikalier används ofta för att bekämpa Varroakvalster vilket påverkar och försvagar mikroklimatet i bikupan. Vid rengöring eller behandling med kemikalier avlägsnas inte bara patogener utan också goda och viktiga mikroorganismer. Detta gör att negativa bakterier kan etablera sig ostört. Genom att tillföra goda bakterier säkerställer du att den naturliga balansen återställs omedelbart och att det finns en motvikt mot de negativa bakterierna och svamparna. På sikt återställs mikroklimatet efter åratal av kemiska behandlingar.
  • Det drabbade biet
    När ett bi drabbas av Varroakvalstret får det flera perforeringar i sin rustning. På dessa platser är biet mer mottagligt för sjukdomar. När du tillför Bee-wellness tillför du positiva bakterier till själva biet och därför också runt dessa perforeringar. Detta skapar en sjukdomsdämpande effekt.

Rengöring
Behandla material och bikupan med Bee-wellness för att säkerställ att goda bakterier utgör en naturlig motsvarighet till de negativa bakterierna och svampar som växer under det fuktiga klimatet på hösten. Vi rekommenderar också att du använder Bee-wellness i början av varje säsong samt under säsongen inför etablering av ny och gammal utrustning.

LADDA NED: Broschyren om EM & Biodling