Logga in

EM

EM-1är utgångsmaterialet för alla EM-produkter. 

Våra EM-produkter

  • EM används inom olika områden som trädgård, djurhållning, städning, avlopp, vattenrening, kompostering, lantbruk, m.m.
  • EM-tekniken bygger på en grupp naturliga jordmikrober som samverkar och effektivt bryter ner organiskt material. Gruppen består av mjölksyrebakterier, fotosyntesbakterier och jästsvampar. Dessa välgörande mikroorganismer har minskat pga människans inverkan på ekosystemet.
  • Vid användning av EM ökar växter, djur och människor sitt immunförsvar. 

EM-1 är i flytande form och innehåller olika grupper av mikroorganismer, bl.a mjölksyrebakterier, jästsvampar och fotosyntesbakterier. Tack vare samexistensen mellan mikroorganismerna i EM-1 och metaboliterna som den innehåller, aktiveras redan befintliga mikroorganismer i olika miljöer och förhållanden där den tillsätts. Detta är möjligt inom många olika områden som exempelvis jordbruk, djurhållning, miljö- och vattenrening samt hälsovård. 

Urvalet av mikrober omfattar mjölksyrebakterier, jästsvampar och fotosyntesbakterier. Många av dessa har traditionellt används i vår kost, till exempel vid bakning och bryggning. 1 tesked EM•1® innehåller mer än 1 biljon mikrober. Dessa mikroorganismer befinner sig i ett dvalliknande tillstånd i EM-1 och aktiveras genom tillförsel av vatten och rörsockermelass.

EM-1 innehåller endast noggrant utvalda mikrober. Preparatet produceras i laboratoriemiljö med höga reningskrav. Aktiverad EM-1 säljs bland annat under produktnamnet Microferm.

Hur den fungerar
EM-1 är en blandning av gynnsamma mikroorganismer. Preparatet består av såväl aeroba som anaeroba arter vilka initierar en anaerob jäsningsprocess som tillvaratar och producerar vitala näringsämnen som gör jord och mark mer fertil. Försök har visat att EM-kulturen berikar ekosystem med bättre plantutveckling och skördeutfall såväl kvantitativt som kvalitativt.

FÖRDELAR
  • Förbättrar jordens kemiska, fysiska och biologiska egenskaper.
  • Renar vatten.
  • Ökar produktion av grödor och minskar beroendet av bekämpningsmedel och konstgödsel.
  • Aktiverar groning, blomning, fruktsättning, mognad och rotutveckling.
  • Minskar uppkomst av sjukdomar genom en ökning av växternas allmänna härdighet.
  • Ökad upptagning av organiska näringsämnen tillgängliga i jorden.
  • Ger kortare omloppstid vid kompostering mmEM is a people-friendly and environmentally safe product of EMRO (EM Research Organization) that achieves synergistic effects by combining beneficial microorganisms which exist in nature, such as lactic acid bacteria, yeast and phototrophic bacteria. It was developed by Professor Teruo Higa in 1982. EM activates local and native microorganisms that live in soil and water and maximizes their natural power. EM brand represents a line of microbial products that are used in numerous fields including agriculture, animal husbandry, environmental purification and health care in more than 100 countries around the world.
EM is a trademark and a brand name owned by EMRO, and is used on a variety of products.

EM enhances the diversity of microorganisms

Healthy soil and clean water are maintained by the diversity and balance of the community of microorganisms within them. For example, when the balance of microorganisms in the soil is disrupted, soil will be impoverished and crops will not grow well. However, if native microorganisms are activated, soil conditions will improve. When the soil microbiology is in balance, plants will be healthy, thus more resistant to damage caused by stressors such as disease or harmful insects.

In polluted rivers, species that cannot survive in a degraded environment die out and the ecosystem becomes degraded. Conversely, if the diversity of microorganisms is rich, nature’ s self-purifying ability is enhanced and clean water will return. The reason that EM can solve the problems it does is that EM restores a healthy balance of microorganisms in the ecosystem, thereby increasing its self-purification ability.

Enhance Diversity of Microorganisms

Good microbiomes are the key to good personal and environmental health

In recent years, many researchers have been focusing less on the activity of single-strains of microorganisms and more on aggregates of microorganisms called microbiomes. In agriculture, it has become apparent that when soil microbiomes are healthy, they will enrich the soil. Healthy aquatic microbiomes will help maintain the environmental purification capabilities of rivers and other bodies of water.

Microbiome studies have shown that quadrillions of microorganisms live within and on the human body and that these microorganisms make a significant difference to human health. Many of them live in the human gut and affect not only people’ s physical health, but also their mental condition.

EM can be used anywhere in the world

EM, which treats microorganisms as aggregates, was developed long before microbiome science caught the world’ s attention and its effectiveness has been demonstrated for three decades across the globe on fields in tropical and cold temperate regions. The beneficial effects of EM is produced when the groups of microorganisms in EM・1, including lactic acid bacteria, yeast and phototrophic bacteria, activate native microorganisms in the environment and harness their intrinsic power.