Logga in

Recept och instruktioner för EM-applikationer


Aktivera ditt eget EM-A (motsvarar EM Mikroferm)


EM-1® koncentratet kan vidareförädlas en gång för att få ner kostnaden. Denna ”odlings” eller ”bryggnings” process kallas ”aktivering”. Det innebär inte att mikroberna i EM-1® inte är aktiva det är de utan det är egentligen bara ett begrepp som EMRO utvecklade för många år sedan. Aktiveringsprocessen innebär att man tar en (volym-)del EM-1®, en del melass och 18 delar vatten, blandar och låter jäsa.

Material och utrustning

Precis som när man jäser öl och vin, tar processen längre tid ju lägre temperaturen är. Det ideala temperaturen är 25-30 grader, lite över rumstemperatur alltså.

• Du behöver  en ren, lufttät PET-flaska eller plastdunk med skruvlock. Den ska vara ungefär lika stor som volymen som ska produceras. Undvik behållare med en överskott av luftutrymme då detta kan påverka jäsningen. Använd inte hinkar eller behållare med otäta lock. 

• Använd ett jäsrör (eller var beredd att lätta på trycket i behållaren dagligen**.

• Lackmuspapper eller pH-mätare är bra att ha.

• Använd bara friskt rent vatten, kranvatten med klor kan användas.

• Använd rörsocker-melass. Undvik melass från sockerbetor och kornsirap eftersom de lätt blir dåliga. 

**Under jäsningsprocessen ökar trycket i behållarna när mikroberna konsumerar sockret. För att inte behållaren ska sprickas, lätta på trycket då och då. Ibland behöver man göra detta flera gånger per dag. Man kan även använda jäsrör ungefär som man gör i vin- eller öltillverkning.

Ingredienser

Ingrediens 33 cl 1 liter 4 liter 10 liter
EM-1® 15 ml 0,5 dl 2 dl 0,5 l
Melass 15 ml 0,5 dl 2 dl 0,5 l
Vatten 3,0 dl 9,0 dl 3,6  l 9,0  l

 
I tabellen ovan har vi avrundat mängden för praktiskt bruk (Teoretiskt skall blandningen vara 1:18 dvs 20 delar). 

 

Gör så här

• Blanda ingredienserna i behållaren. Kontrollera gärna pH med en pH-mätare eller lackmuspapper.

• Skruva på locket (lufttätt). Om du använder jäsrör sätt på detta.

• Låt sedan jäsa 3-5 dagar i rumstemperatur.

• Kontrollera gärna vätskans pH efter 3-5 dagar med hjälp av en pH-mätare eller lackmuspapper. När pH är 3,8 eller lägre, låt jäsningen pågår 5-7 dagar ytterligare.

• När jäsningsprocessen börjar bli klar, kontrollera vätskans lukt. Det bör lukta lite alkoholaktigt, med några vita flingor och se ut som det ursprungliga EM-1® koncentratet. Om allt stämmer är produkten är klar att använda!

 

Kontroll av pH

Den första jäsningsprocessen tar ungefär 3-5 dagar. Under denna tid konsumeras sockret av mikroberna. De producerar då diverse syror som sänker pH.

pH är en mått på surheten som lätt kan mätas med hjälp av lackmuspapper. Välj ett papper som täcker 3,0-5,5. 

Lackmuspapper har oftast en färgskala som visar pH. Vanligt är att man börja kontrollera pH ungefär 3-5 dagar efter vätskan blandas och jäsningsprocessen börjar. Om man vill kan man även kontrollera statusen innan man börjar och även när man slutar.

När pH har stabiliserat sig vid 3,8 eller lägre i 5-7 dagar kan man säga att aktiveringen av EM-1® är klar. Målet är ett pH av 3,5.
(Elektroniska pH mätare säljs av mätföretag.)

Produkten skall nu användas inom 45-60 dagar.

 

Förvaring

Aktiverad EM-1® förvaras i en lufttät behållare (alltså syrefritt) och skall användas senast 45-60 dagar efter pH har kommit ner under 3,8.

Behållaren förvaras i rumstemperatur, 20-30 grader C. Undvik direkt solljus. Det är inte nödvändigt att ha den i kylskåpet. 

 

Bra att känna till

Jäsningstid: Större batcher går oftast snabbare än mindre. Ibland tar det bara 24 timmar för pH att falla under 3,8. Man kan dock oftast räkna med 3 dagar.

Effekten av temperatur och säsong på jäsningstider:  EM-1® föredrar en varm miljö. Ställ jäskärlen relativt varmt under jäsningen (en källare är till exempel för sval för en snabb jäsning). På vintern, när temperaturen kan vara lägre även inomhus, ställ jäskärlen på ett varmt ställe. Det är onödigt att värma produkten då detta faktiskt kan förhindra pH från att sjunka.

Typ av melass: Ekologisk melass har ibland en slags pH buffer i sig vilket kan förhindra jäsningsprocessen. I så fall lägg till en lika stor dos vinäger (äppelcider, vin etc) till melassen för att bryta pH bufferten.

Aktiverad EM-1® försämras av luft, även av överflödig luft i flaskan/behållaren. Se alltså till att det finns så lite luft som möjligt i behållaren. För att slippa svinn, producera inte mer produkt än du kan använda inom en månad eller två.

Om din aktiverade EM-1® luktar konstigt eller om pH ökar över 4,0 är nog lösningen förorenad på något sätt och bör slängas. Den kan dock med fördel användas i en långtids kompost eller spolas ner i avloppet.

Hur ska produkten användas?

Nu när du har producerat en riktig bra batch med aktiverad EM-1®, kan du låta den mogna 7-10 dagar efter att pH blev 3,5. Sedan är det dags att använda!

www.bokashi.se hittar du applikationsexempel för EM Mikroferm eller aktiverade EM-1® (som ibland kallas EM-A).

Lycka till!

© www.teraganix.com  © Översättning bokashi.se  

  
 
  bokashi.se