Logga in

Foto: Jenny Harlen

EM vetenskap


Vad är EM?

EM® *) är en förkortning för Effective Microorganisms.

Det uppfanns av professor Teuro Higa i Japan på 1980-talet och är en mycket speciell blandning av olika typer av mikroorganismer som tillsammans utför ett arbete i naturen mycket bättre än varje enskild typ ensamt skulle göra. Det kallas i vetenskapen för konsortium av bakterier.  

LÄS: What is EM

Det finns bara en sorts äkta EM®. "Riktig" EM är märkt med EMRO´s logotype och något av deras registrerade varumärken. Piratkopior saknar denna märkning. Läs här hur man identifierar äkta EM. 

LÄS: Trademark guidelines

Verksamheten drivs av EM Reseach Organisation (EMRO) i Japan. Licencierade tillverkare finns i 59 länder i världen och distribution sker till 120 länder. EM® används sedan av olika tillverkare i ett antal olika produkter inom miljö, jordbruk, hushåll, hälsa mm.        


® "R" betyder Registrerat varumärke. Immateriella rättigheter tillhör EMRO.


Vetenskapliga rapporter och litteratur

Det finns en hel värld av vetenskap och applikationer bakom Bokashi och EM. Här får du några länker som kan hjälpa dig på spåret, hör gärna av dig om du vill komma i kontakt med någon i EM världen som kan mer om ett specifikt ämne.

 • En sammafattning av Gideon Towett (2016) presentrat på The Permaculture Institute's hemsida om "What are Effective Microorganisms?"  
  LÄS: What are Effective Microorganisms?

 • En vetenskaplig artikel om varför en av fotosyntesbakterierna i EM, Rhodopseudomonas palustris, är så flexibilit och gör så stor nytta i jorden. Artikeln är publicerad i den världsledande vetenskapliga tidskriften Nature Biotechnology.
  LÄS: Rhodopseudomonas palustris

 • En vetenskaplig studie från Madrid, Spanien om jordförbättring och mineralisering med hjälp av EM. Konklusionen var att den biologiska aktiviteten i jorden intensifierades på grund av EM med ett snabbare omvandling av ny organiska material till humus som följd. 
  LÄS: Mineralisering.

 • "EM och livets kretslopp" av Ernst Hammes, Dip Ing agrEn mycket bra bok (38 sidor) om EM och hur den kan bidra till livet i jorden och på jorden.
  LÄS:EM och livets kretslopp

 • Forskning från Kina i veteproduktion, positivt resultat för EM efter 11 års forskning."This study indicated that application of EM significantly increased the efficiency of organic nutrient sources."
  LÄS:  EM wheat production in China 

 • Forskning från Feed Innovation Services i Nederländerna i 2013 visar att storskalig bokashikompostering har en väsentlig lägre påverkan på miljön än traditionell kompostering.
  LÄS: Fermentation versus composting  

 • Higas bok från 1994 om EM: Beneficial and Effective Microorganisms. Viktig och bra. 
  LÄS: EM: Beneficial and Effective Microorganisms  

 • Dan Woodward skriver om "Effective Microorganisms as Regenerative Systems in Earth Healing". En mycket matnyttig artikel med lång lista över källorna.  
  LÄS: Effective Microorganisms as Regenerative Systems in Earth Healing

 • FOBO, den svenska Förbundet för Organisk-Biologisk Odling, har skrivit en mycket bra artikel om EM.  
  LÄS: Effektiva Mikroorganismer

 • EM Research Organization i Japan är den officiella sajt för EM globalt. Här hittar du en massa länkar och insikter i vad som händer med EM i världLÄS den. Vi är långt ifrån ensamma! 
  LÄS: EMRO Japan  

 • Teraganix i USA har en bra sajt med mycket information om allt som har med EM att göra. Därifrån kommer du vidare till olika informationskällor.
  LÄS: teraganix.com

 • EM i Nya Zeeland har också en bra sajt, de har varit i gång ganska länge och kan mycket om jordbruk och bokashi.
  LÄS: EM New Zealand

 • Vi skriver en bokashiblogg på engelska som besöks av folk från hela världen (Burma, Alaska, Dubai...), där samlar vi infomation om hur Bokashi används i olika länder, bra idéer som folk har hittat på och några tips som vi vill också dela med oss.  
  LÄS: Bokashiworld

 • En härlig och mycket matnyttig artikel från en NZ författare Trish Fisk som inspirerar till att gör ännu mer med Bokashi och EM.  
  LÄS: Trish Fish article

 • Information på svenska om EM Bokashi och Effektiva Mikroorganismer av Kai Vogt Westling. De biologiska grunderna, syrning-jäsnings processen och mikrobiella symbioser. 
  LÄS: Kai Vogt Westling

 • Dokument publicerat av Professor Teruo Higa, University of the Ryukyus, Japan (som upfann EM och Bokashi) och Dr James Parr, US Department of Agriculture. Kom ut i 1994 men lika aktuellt nu och bra bakgrundsläsning. "We view EM technology as a potentially valuable tool that could help farmers to develop farming systems that are economically, environmentally, and socially sustainable," säger Parr. 
  LÄS: Higa article

 • APNAN, Asia Natural Agriculture Network, är en organisation baserad i Thailand som verkar för EMs framgång i Asien. Deras senaste nyhetsbrev ger en mycket intressant insikt i vad som händer i en befolkat del av världen som verkligen behöver optimera jordbruk och matproduktion.
  LÄS: APNAN update

 • APNAN också publicerar en manual om hur man använder EM i jordbruket i Asien. Mycket som kan appliceras här med. 49 sidor!!
  LÄS: APNAN manual

 •  "An Overview of EM Technology in New Zealand" av Mike Daly, som startade EM i NZ i 1994. Intressant bakgrund.
  LÄS: An Overview of EM Technology in New Zealand