Logga in

Svenskt paket - Bokashiströ, Biokol & Fermenterad näring i gruppen Bokashi hos bokashi.se (310-132)
Svenskt paket - Bokashiströ, Biokol & Fermenterad näring
Svenskt paket - Bokashiströ, Biokol & Fermenterad näring
Svenskt paket - Bokashiströ, Biokol & Fermenterad näring

Svenskt paket - Bokashiströ, Biokol & Fermenterad näring

1 kg Svenskt Bokashiströ, 3 liter EBC-certifierad svensk biokol och 1 liter svensk fermenterad näring.
1-2 arbetsdagar
Artnr: 310-132
229 kr

  Bokashiströ
  Bokashiströ tillverkas av vetekli förädlat med Effektiva Mikroorganismer (EM). Används för Bokashi kökskompostering. Förpackningen räcker 2-3 månader för en 3-personers familj (beroende på familjens vanor). Man använder 1-2 matskedar strö per liter matavfall.
  EM i sig är en blandning av naturliga jordmikrober, en grupp som genom samverkan effektivt bryter ned organiskt material, påskyndar mineraliseringen och humifieringen. I jorden har EM mikroberna förmågan att skapa stabila odlingssystem med en flora som aktivt samverkar med växten och indirekt konkurrerar ut patogena arter.

  I jorden ger Bokashi:

  • Mer lätt tillgänglig näring genom effektivare mineralisering
  • Stimulerar mikrolivet med en hög andel energi & kväve
  • Förbättrad humifiering som påverkar jordens kemiska, fysiska och biologiska egenskaper
  • Samverkar aktivt med växten i rotzonen och aktiverar rotutveckling groning, fruktsättning och mognad
  • Ökar växternas fotosyntesförmåga
  • Stärker växtens försvar och härdighet
  • EM mikroberna besätter snabbt organiskt material och skapar friska odlingssystem genom att konkurrera med patogena arter.
  • Fotosyntesbakterierna fixerar både kväve & CO2 och bidrar därigenom med att tillföra ekosystemet energi & kväve
  • Har förmågan att under längre tid bygga upp biomassan i jorden
  • En högre biomassa ger en jord med bättre struktur som kan hålla mer näring, vatten och luft – en mer resilient jord som bättre klarar extremt väder
  • En jord med högre biomassa binder klimatgaser


  Biokol

  Biokol är jordens bästa vän. Ett klimatsmart sätt att förbättra odling i trädgård och grönytor. 

  • Ger växter ett friskt och djupt rotsystem
  • Gynnar mikrolivet i jorden
  • Ökar jordens vatten- och näringshållande förmåga
  • Ger förbättrad jordstruktur

  Rekommenderad mängd: 3-9 liter/m2
  Kombinationen av bokashi och biokol är perfekt! Bottna din bokashihink med biokol så laddar du biokolen med näring och mikrober som gör nytta i jorden länge. Biokolen fungerar då som näringsreserv som håller växterna i perfekt skick hela säsongen och många år framåt. Lerjord blir mer lucker och lättarbetad och sandjord ökar sin förmåga att binda vatten och näring. Genom att tillföra kolet sugs lakvattnet upp och biokolet laddas med näring som kommer jorden och växterna till nytta. När kolet binds i jorden stannar näringsämnena kvar istället för att omvandlas till koldioxid. Resultatet blir en fantastisk jord. Väldigt svart och oerhört näringsrik. Det ger jorden nytt liv och medverkar till frodigare växtlighet.

  Fermenterad näring
  Fermenterad näring är en flytande växtnäring som innehåller bakterier, levande probiotiska jordmikrober som samarbetar med växtens alla delar. Mikroberna bildar en mängd bioaktiva ämnen, till exempel antioxidanter, vitaminer, enzymer och aminosyror som dina växter kan ta upp direkt. De binder även kol och kväve i jorden. Kolcirkeln sluts och varje användning blir en god insats - både för mikrolivet och för klimatet.

  Den lättillgängliga energin stimulerar mikrolivet i jorden och bygger med tiden upp biomassan. Det ger en mer fertil odlingsjord med en bättre struktur, d.v.s. en jord som har förmåga att hålla mer luft, vatten och näring. De levande mikroberna ger en långtidseffekt och påskyndar uppbyggandet av jord med ett högt humusinnehåll.

  Användning:

  • Odling på friland och växthus
  • Planteringar, Parker och kyrkogårdar
  • Jordbruk
  • Trädgård
  • Betesmarker
  Tillsätt näringen direkt i vattenkannan en till två gånger i veckan och vattna som vanligt. Normal dos är 20 ml växtnäring per liter vatten (två matskedar), men näringskrävande växter som tomater kan behöva upp till 40 ml.

  Förvara den fermenterade näringen i rumstemperatur men ej över 38 grader! (den tål minusgrader). Ej i sol. Det kan bildas en hinna som ser ut som vit snö på ytan när den inte används. Det är mjölksyra från de levande mjölksyrebakterierna och är ett positivt tecken på att mikroberna mår bra.