Logga in

Aquamix 1,25 l gödseldoserare + Flytande näring, 1 liter i gruppen Trädgård hos bokashi.se (212-104)
Aquamix 1,25 l gödseldoserare + Flytande näring, 1 liter
Aquamix 1,25 l gödseldoserare + Flytande näring, 1 liter
Aquamix 1,25 l gödseldoserare + Flytande näring, 1 liter
Aquamix 1,25 l gödseldoserare + Flytande näring, 1 liter
Aquamix 1,25 l gödseldoserare + Flytande näring, 1 liter
Aquamix 1,25 l gödseldoserare + Flytande näring, 1 liter
Aquamix 1,25 l gödseldoserare + Flytande näring, 1 liter
Aquamix 1,25 l gödseldoserare + Flytande näring, 1 liter
Aquamix 1,25 l gödseldoserare + Flytande näring, 1 liter

Aquamix 1,25 l gödseldoserare + Flytande näring, 1 liter

Aquamix 1,25 l gödningsdoserare för flytande gödning. Aquamixen passar perfekt till att dosera bokashivätska, flytande näring eller Mikroferm (aktiv EM) i trädgården. Doseringssystemet garanterar en exakt blandning av vatten och flytande gödningsmedel med blandningsinställningar 0,2%, 0,5%, 1% och 2% och neutral.
Bruksanvisning finns här! 
Instruktionsvideo hittar man här!

Fermenterad näring är flytande växtnäring med bakterier som bygger på ekosystemets principer och återför energi, växtnäring & levande fotosyntesbakterier till jorden.

1 liter, levereras i plastflaska.


1-2 arbetsdagar
Artnr: 212-104
589 kr
 
Lägg i varukorgen
  Aquamix gödseldoserare:

  • Rekommenderat vattentryck 1,5 bar till max 5 bar

  • Korrekt dosering av gödningsmedel  (Blandning 1% = 1 liter flytande gödning till 100 liter vatten)
  • Fyra blandningsinställningar möjliga 0,2%, 0,5%, 1% och 2% vilket justeras med ett enkelt handgrepp
  • Vattenflöde 14liter/min vid 4bar
  • Neutralläge för bevattning utan inblandning av gödning
  • Vridbart handtag
  • Snabbkoppling till vattenslang
  • Underhållsfri och enkel att rengöra
  • Enkel och smidig för flytande gödningsmedel, EM-produkter och mossborttagningsmedel
  • Rekommenderas inte för spridning av nematoder. Till detta finns en anpassad modell på birchmeier.se.

  Fasta partiklar och smuts i gödselvätskan kan blockera munstycket. Filtrera vätskan innan användning eller rengör munstycket enligt bruksanvisningen vid behov.   Fermenterad näring är en flytande växtnäring som innehåller bakterier, levande probiotiska jordmikrober som samarbetar med växtens alla delar. Mikroberna bildar en mängd bioaktiva ämnen, till exempel antioxidanter, vitaminer, enzymer och aminosyror som dina växter kan ta upp direkt. De binder även kol och kväve i jorden. Kolcirkeln sluts och varje användning blir en god insats - både för mikrolivet och för klimatet.

  Den lättillgängliga energin stimulerar mikrolivet i jorden och bygger med tiden upp biomassan. Det ger en mer fertil odlingsjord med en bättre struktur, d.v.s. en jord som har förmåga att hålla mer luft, vatten och näring. 

  De levande mikroberna ger en långtidseffekt och påskyndar uppbyggandet av jord med ett högt humusinnehåll.

  Fördelar med den kretsloppsbaserade flytande näringen
  • Den fermenterade näringen är full av energi och naturligt mineraliserad
  • De levande mikroberna effektiviserar mineraliseringen och humifieringen
  • Innehåller fotosyntesbakterier som fixerar CO2 och kväve
  • Bygger med tiden upp biomassan i jorden och ger en mer fertil jord med bättre struktur med en större förmåga att hålla näring, vatten och luft
  • Kretsloppsbaserad, klimatsmart och sluter kolcykeln
  Fermenterad näring skiljer sig från ren mineralgödning på följande sätt:
  • Den stimulerar tillväxten av mykorrhiza och andra probiotiska mikrober
  • De levande mikroberna besätter snabbt organiskt material och skapar ett stabilt system med litet utrymme för patogena arter
  • Näringen är naturligt mineraliserad av jordmikrober, dvs med samma processer som utvecklats under evolutionen och därför väl anpassad för växterna
  • Mikrobernas metaboliter är tillväxtfrämjande, t.ex antioxidanter, enzymer, aminosyror, vitaminer och organiska syror
  • Den innehåller humus och fulvolsyror 
  • Näringen stimulerar och upprätthåller en god mikroflora som samarbetar med växten i rhizosfären (rotzonen)
  • Fotosyntesbakterierna fixerar både kväve och koldioxid
  • Den innehåller lätt tillgänglig energi som stimulerar mikrolivet

  ANVÄNDNING
  • Odling på friland och växthus
  • Planteringar, Parker och kyrkogårdar
  • Jordbruk
  • Trädgård
  • Betesmarker

  DOSERING
  Tillsätt näringen direkt i vattenkannan en till två gånger i veckan och vattna som vanligt. Normal dos är 20 ml växtnäring per liter vatten (två matskedar), men näringskrävande växter som tomater kan behöva upp till 40 ml.


  FÖRVARING
  Förvara den fermenterade näringen i rumstemperatur men ej över 38 grader! (den tål minusgrader). Ej i sol. Det kan bildas en hinna som ser ut som vit snö på ytan när den inte används. Det är mjölksyra från de levande mjölksyrebakterierna och är ett positivt tecken på att mikroberna mår bra.


  INNEHÅLL

  Fermenterade färska ekologiska grönsaksrester, ekologisk rörsockermelass & naturliga levande jordmikrober.

  Kväve & CO2 fixerande fotosyntesbakterier: Rhodopseudomonas palustris, Rhodospirillum rurbrum.

  Kvävefixerande bakterier: Azospirillum brasilense, A. lipoferum, Azotobacter chroococcum, A. paspali, A. vinelandii, Bacillus amyloliquefaciens, B. atrophaeus, B. licheniformis, B. megaterium, B. pumilus, B. subtilis.

  Mjölksyrebakterier: Lactobacillus plantarum, L. casei, L. acidophilus, L. rhamnosus, L. lactis, Lactococcus lactis, Streptococcus thermophilus, Leuconostoc pseudomesenteroides.

  Jästvamp: Saccharomyces cervisiae

  Gramnegativa bakterier: Pseudomonas putid (fixerar kväve), Pseudomonas fluorescens.

  Actinobakteria: Bifidobacterium animalis, B. lactis, B. longum, Cellulomonas fimi, Micrococcus luteus.

  Rhizosfärmikrober: Arthrobacter globiformis, Brevibacillus brevis, Phanerochaete chrysosporium, Streptomyces griseus, Trichoderma reesei.  Kväveg/L8,9
  Fosforg/L1,0
  Kaliumg/L4,0
  Magnesiumg/L0,9
  Svavelg/L2,7
  ManganMg/L15
  JärnMg/L195
  ZinkMg/L18
  BorMg/L2,2
  Välj mellan flaska 1L och dunk 2,5 L. Produceras av Microbe Factory under produktnamnet Rhizoferm Växtnäring & Biostimulant.