Logga in

Fermenterad näring, 2,5 liter i gruppen Trädgård hos bokashi.se (810-109)
Fermenterad näring, 2,5 liter
Fermenterad näring, 2,5 liter
Fermenterad näring, 2,5 liter
Fermenterad näring, 2,5 liter

Fermenterad näring, 2,5 liter

Fermenterad näring är en flytande växtnäring med EM-bakterier som bygger på ekosystemets principer och återför energi, växtnäring & levande fotosyntesbakterier till jorden.
2,5 liter, levereras i plastdunk.
1-2 arbetsdagar
Artnr: 810-109
195 kr

  Fermenterad näring är en flytande växtnäring som innehåller EM-bakterier, levande probiotiska jordmikrober som samarbetar med växtens alla delar. Mikroberna bildar en mängd bioaktiva ämnen, till exempel antioxidanter, vitaminer, enzymer och aminosyror som dina växter kan ta upp direkt. De binder även kol och kväve i jorden. Kolcirkeln sluts och varje användning blir en god insats - både för mikrolivet och för klimatet.

  Den lättillgängliga energin stimulerar mikrolivet i jorden och bygger med tiden upp biomassan. Det ger en mer fertil odlingsjord med en bättre struktur, d.v.s. en jord som har förmåga att hålla mer luft, vatten och näring. 

  De levande mikroberna ger en långtidseffekt och påskyndar uppbyggandet av jord med ett högt humusinnehåll.

  Fördelar med den kretsloppsbaserade EM flytande näring
  • EM flytande näring är full av energi och naturligt mineraliserad
  • De levande EM-mikroberna effektiviserar mineraliseringen och humifieringen
  • Innehåller fotosyntesbakterier som fixerar CO2 och kväve
  • Bygger med tiden upp biomassan i jorden och ger en mer fertil jord med bättre struktur med en större förmåga att hålla näring, vatten och luft
  • Kretsloppsbaserad, klimatsmart och sluter kolcykeln
  EM flytande näring skiljer sig från ren mineralgödning på följande sätt:
  • Den stimulerar tillväxten av mykorrhiza och andra probiotiska mikrober
  • De levande EM-mikroberna besätter snabbt organiskt material och skapar ett stabilt system med litet utrymme för patogena arter
  • Näringen är naturligt mineraliserad av jordmikrober, dvs med samma processer som utvecklats under evolutionen och därför väl anpassad för växterna
  • EM-mikrobernas metaboliter är tillväxtfrämjande, t.ex antioxidanter, enzymer, aminosyror, vitaminer och organiska syror
  • Den innehåller humus och fulvolsyror 
  • Näringen stimulerar och upprätthåller en god mikroflora som samarbetar med växten i rhizosfären (rotzonen)
  • Fotosyntesbakterierna fixerar både kväve och koldioxid
  • Den innehåller lätt tillgänglig energi som stimulerar mikrolivet

  ANVÄNDNING
  • Odling på friland och växthus
  • Planteringar, Parker och kyrkogårdar
  • Jordbruk
  • Trädgård
  • Betesmarker

  DOSERING
  Tillsätt näringen direkt i vattenkannan en till två gånger i veckan och vattna som vanligt. Normal dos är 20 ml växtnäring per liter vatten (två matskedar), men näringskrävande växter som tomater kan behöva upp till 40 ml.För yrkesodling kontakta Jan Röed, jan@charon.se


  FÖRVARING
  Förvara EM flytande näring i rumstemperatur men ej över 38 grader! (den tål minusgrader). Ej i sol. Det kan bildas en hinna som ser ut som vit snö på ytan när den inte används. Det är mjölksyra från de levande mjölksyrebakterierna och är ett positivt tecken på att mikroberna mår bra.


  INNEHÅLL
  Fermenterat grönt organiskt material, rörsockermelass, EM - Kväve- och CO2 fixerande fotosyntesbakterier: Rhodopseudomonas palustris, Rhodospirillum rubrum; Mjölksyrebakterier: Lactobacillus plantarum, Lactobacillus casei; Jästsvamp: Saccharomyces cerevisiae.

  Kväveg/L8,9
  Fosforg/L1,0
  Kaliumg/L4,0
  Magnesiumg/L0,9
  Svavelg/L2,7
  ManganMg/L15
  JärnMg/L195
  ZinkMg/L18
  BorMg/L2,2
  Välj mellan flaska 1L och dunk 2,5 L.För yrkesodlare finns 20 L dunk och 1000 L IBC.